image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/2024/QĐ-UBND 16/05/2024 Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An.
Lượt xem: 7
Tải về 0
13/2024/QĐ-UBND 08/05/2024 Quyết định Quy định việc phân định các nhiệm vụ chi và một số mức chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 5
Tải về 0
04/2024/QĐ-UBND 07/05/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Tân An
Lượt xem: 7
Tải về 0
02/2024/QĐ-UBND 05/03/2024 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Tân An
Lượt xem: 10
Tải về 0
03/2024/QĐ-UBND 05/03/2024 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra thành phố Tân An
Lượt xem: 13
Tải về 0
01/2024/QĐ-UBND 29/01/2024 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Tân An
Lượt xem: 22
Tải về 0
01/2024/QĐ-UBND 12/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
62/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 01/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 11
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 07/11/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An
Lượt xem: 13
Tải về 0
06/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Tân An
Lượt xem: 12
Tải về 0
1234567
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh