image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân

Địa chỉ: số 76, Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, Long An

ĐT: 0723. 826198

Fax: 0723 820130

Chức năng, nhiệm vụ:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Thông tin lãnh đạo:

* Thường trực HĐND thành phố Tân An:

1. Ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Tân An.

ĐTDĐ: 0918.239.439

2. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Ủy viên Thường vụ Thành ủy -Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tân An.

ĐT (CQ): 0723 524 201      (DĐ): 0969 849 838

Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Tân An:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Tân An.

ĐT (CQ): 0723 8260706       (DĐ): 0397 797 998

Ban Pháp chế HĐND thành phố Tân An:

1. Ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Tân An.

ĐT (CQ): 0723 8260706       (DĐ): 0983 966 309

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh