image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ủy ban nhân dân

Địa chỉ : 76 Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 3826198, Fax: 3820130, email: tanan@longan.gov.vn

Chức năng

Ủy ban nhân dân thành phố Tân An là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân thành phố Tân An bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Thông tin lãnh đạo UBND thành phố:

1. Ông Võ Hồng Thảo - Chủ tịch UBND thành phố.

* Thông tin chung:

- Điện thoại: 0723 823430; DĐ: 094 5674848

- Địa chỉ email: thaovh@longan.gov.vn

- Ngày sinh: 16/4/1984

- Quê quán: Tiền Giang

- Trình độ:
+ Học vấn: Đại học
+ Chuyên môn:
+ Chính trị: Cao cấp

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời trực tiếp phụ trách: Công tác quy hoạch, kế hoạch; tài chính ngân sách; phụ trách chung về công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng chính quyền; công tác nội chính: thanh tra, tư pháp, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng-quân sự địa phương, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý vi phạm hành chính; công tác ngoại vụ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Các Ủy viên UBND thành phố:

1. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố;

2. Ông Lê Văn Phước, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng Công an thành phố;

3. Ông Hồ Hoài Vũ, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;

4. Ông Hà Quốc Hưng, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố;

5. Ông Trịnh Đăng Khoa, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

6. Ông Nguyễn Hoàng Phi, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;

7. Ông Hồ Duy Tâm, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố;

8. Ông Dương Nguyên Quốc, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

9. Ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

10. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Ủy viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

11. Ông Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tư pháp thành phố.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh