image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tp. Tân An tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới
Phòng Tư pháp Tp.Tân An tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới. Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng Phòng tư pháp Tp. Tân An đến dự.
Anh-tin-bai

Lãnh đạo thành phố dự buổi triển khai luật

Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai một số luật như: Luật Giao dịch điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; /8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;  Hướng dẫn xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Lâm – PGĐ Sở Tư pháp tỉnh Long An

trình bày các luật sửa đổi bổ sung

Việc tổ chức triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành nhằm quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Anh-tin-bai

Các đại biểu đã được triển khai một số luật

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và người dân trong toàn thành phố Tân An./.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh