image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại TP.Tân An

Ngày 07/3/3024, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (THADS) tại TP.Tân An. Ông Nguyễn Ngọc Sang - Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An, ông Võ Hồng Thảo - Quyền Chủ tịch UBND TP.Tân An cùng đại diện các phòng, ban liên quan tiếp đoàn.

Anh-tin-bai

Thành viên đoàn giám sát đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc

Từ năm 2021 đến đầu năm 2024, công tác THADS trên địa bàn TP.Tân An được Cục THADS tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo THADS thành phố luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THA, nhất là trong các đợt cao điểm tập trung THADS, những vụ việc THA khó khăn, phức tạp và một số vụ cưỡng chế có huy động lực lượng,…

Anh-tin-bai

Ông Võ Hồng Thảo – Quyền Chủ tịch UBND TP.Tân An giải trình một số vấn đề được đoàn giám sát đặt ra

Tại cuộc giám sát, Ban Chỉ đạo THADS thành phố cũng đề nghị bố trí đủ, hợp lý nhân sự tại Chi cục THADS thành phố. Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quan tâm, lãnh, chỉ đạo giúp cơ quan THADS trong việc kiện toàn công tác nhân sự; chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp các cơ quan THADS.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác THADS trên địa bàn TP.Tân An

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác THADS trên địa bàn TP.Tân An. Ông đề nghị thành phố tiếp tục phát huy các thành quả đạt được; nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại đã được thành viên trong đoàn giám sát chỉ ra; chú trọng rà soát, phát hiện bất cập để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định pháp luật.

Đồng thời, tăng cường phối hợp các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, ngân hàng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án liên quan tới các tổ chức tín dụng ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành. Ban chỉ đạo THADS thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh