image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thành phố Tân An tổ chức hội nghị triển khai xây dựng công an phường 3 kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024

Sáng ngày 26/4/2024, UBND thành phố Tân An tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Công an Phường 3 kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024. Tham dự Hội nghị có Thượng tá Phan Thị Tường Vi – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An. Ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Anh-tin-bai

Ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND thành phố (Thứ 2 từ phải qua)

chủ trì Hội nghị

Nhm tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi nhim v xây dng lc lượng Công an phường trong sch, vng mnh, chính quy, tinh nhu, hin đại, đáp ng yêu cu, nhim v trong tình hình mi. Đảng y phường 3 đã ban hành Ngh quyết v lãnh đạo xây dng Công an phường kiu mu v an ninh trt t và văn minh đô th năm 2024. Vi mc tiêu phn đấu đạt và vượt 20 ch tiêu theo B tiêu chí xây dng Công an phường kiu mu v an ninh trt t và văn minh đô th do B Công an ban hành.

Anh-tin-bai

Thượng tá Đào Thanh Yên – Phó Công an Tp. Tân An phát biểu về xây dng Công an phường kiu mu v an ninh trt t và văn minh đô th năm 2024

      Sau khi nghe Công an phường 3 báo cáo tình hình thc trng ca lc lượng Công an phường năm 2023; đánh giá đối chiếu các tiêu chí theo B tiêu chí xây dng Công an phường kiu mu v an ninh trt t và văn minh đô th; thông qua kế hoch trin khai thc hin, các đại biu tham d hi ngh đã tho lun, đưa ra nhiu gii pháp trong công tác đấu tranh phòng, chng ti phm, t nn xã hi; đẩy mnh công tác tuyên truyn, vn động, nâng cao nhn thc cho cán b, đảng viên và Nhân dân góp phn xây dng, gi gìn, phát huy đời sng văn hóa, nếp sng văn minh đô th.

Anh-tin-bai

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương cần quan tâm chỉ đạo, có sự chủ động, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể, cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với lực lượng Công an phường quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đối với Công an Phường 3 năm 2024;

Anh-tin-bai

Ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu của lực lượng Công an xây dựng thành công Công an Phường 3 kiểu mẫu về an ninh, trật tự  và văn minh đô thị năm 2024; tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, huy động sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, nhất là thực hiện các tiêu chí cụ thể xây dựng Công an Phường 3 kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2024.

Anh-tin-bai

Thượng tá Phan Thị Tường Vi – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An đánh giá cao triển khai xây dựng công an phường 3 kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo xác định cụ thể lộ trình, mục tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm, khả năng, điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng trong tất cả Công an phường trên địa bàn thành phố trước năm 2030 theo chỉ tiêu, lộ trình đề ra, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh./.

Trần Line – Lê Quang

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh