image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thành phố Tân An tham gia hội nghị trực tuyến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 do Tỉnh uỷ tổ chức

Sáng ngày 24/5/2023, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thành phố Tân An và xã phường tham gia hội nghị trực tuyến do tỉnh uỷ Long An tổ chức về quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Tại hội trường Thành uỷ Tân An có đồng chí Lê Công Đỉnh- Bí thư Thành uỷ, đồng chí Lê Thị Khuyên – Phó bí thư thường trực Thành uỷ tham dự. Tại điểm cầu UBND thành phố Tân An có đồng chí Nguyễn Minh Hùng – chủ tịch UBND thành phố tham dự. Ngoài ra 14 điểm cầu xã, phường có sự tham dự của bí thư, chủ tịch địa phương và các cán bộ, công chức.

 Picture1 - QUAN TRIET CHUYEN DE HCM 2023.png

Điểm cầu thành uỷ Tân An

Tại hội nghị quán triệt, đồng chí Hoàng Đình Cán - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày cơ bản chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Long An"; Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

 Picture2 - QUAN TRIET CHUYEN DE HCM 2023.png

Điểm cầu UBND thành phố Tân An

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số nội dung chủ yếu về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và phát biểu kết luận Hội nghị.

Tiếp đó, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Công Đỉnh – Bí thư thành uỷ Tân An quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hoá và con người thành phố Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại"

 Picture3 - QUAN TRIET CHUYEN DE HCM 2023.png

Đồng chí Lê Công Đỉnh – Bí thư thành uỷ Tân An quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2023

Qua hội nghị quán triệt, giúp cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở nắm vững nội dung các chuyên đề, Nghị quyết từ đó vận dụng vào thực tế công tác, đời sống, thống nhất hành động  nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Huyền Linh – Lê Quang

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh