image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Bí thư Thành uỷ làm việc với Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn

Sáng ngày 07.05.2024, Đoàn Công tác của Thành uỷ do đồng chí Lê Công Đỉnh - Bí thư Thành uỷ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và nắm bắt tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Lợi Bình Nhơn.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc

Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn có 197 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã đạt vượt chỉ tiêu. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ưu tiên những cây trồng phù hợp và tranh thủ các chương trình, dự án chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Công tác an sinh xã hội luôn được xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng được quan tâm thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, hướng tới kiểu mẫu được triển khai thực hiện tốt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Anh-tin-bai

Mô hình “Giờ cộng đồng” được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện có hiệu quả, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quán triệt học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của theo phương châm hướng về cơ sở, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Anh-tin-bai

Ra mắt quán café thanh niên – mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương đúng định hướng, chú trọng phát triển thương mại và dịch vụ, công nghiệp, gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Anh-tin-bai

Bí thư Thành uỷ - Lê Công Đỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Lợi Bình Nhơn đã đạt được

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Đỉnh – Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, công trình trọng điểm, chương trình đột phá với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo ra sư lan toả trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng thực hiện. Đồng chí ủy nhấn mạnh địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phục vụ công tác nhân sự Đại hội sắp tới. Chú trọng công tác công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Quan tâm các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khóa khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác đào tạo nghề theo yêu cầu thực tiễn, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Phương Đài – Nhựt Kha

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh